Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท นวัตภัณฑ์ จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป
 ที่อยู่ :  23/134 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร10240
 เบอร์โทรศัพท์ :  
 เบอร์แฟ็ก :