Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท ดราก้อน (เอเชีย) จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   ขาย ให้เช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง
 ที่อยู่ :  589/98 ถนนบางนา-ตราด บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 เบอร์โทรศัพท์ :  
 เบอร์แฟ็ก :