Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   ผลิตยารักษาโรค การผลิตอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย ผลิตภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
 ที่อยู่ :  
 เบอร์โทรศัพท์ :  0417005
 เบอร์แฟ็ก :